NL  l  EN  Sitemap  l  Contact  l  Search  
Name
Password

Informatieve links : verenigingen  


WET

Wettekst wet verenigingen zonder winstoogmerk
Site Juridat

ALGEMENE LINKS

Sabam : Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers

Socius.be : steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

De verenigde verenigingen :  het netwerk van middenveldorganisaties in Vlaanderen

Vlaamse sportfederatie
: koepel van Vlaamse sportfederaties

Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk samenwerkingsverband tussen de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk, Het Punt VZW (Steunpunt Brussel) en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk met financiƫle steun van de Koning Boudewijnstichting

THIS IS WHAT WE SHOULD SEE